Beatrice Nordebrink

Beatrice Nordebrink är en socialrättsjurist med en unik kompetens med två högskoleexamina inom juridik och social omsorg, mångårig erfarenhet som handläggare och chef inom området.

Den juridiska inriktningen handlar om socialrätt och dess rättshistoriska aspekter. Beatrice har erfarenhet kring handläggning i äldreomsorg, funktionshinder och socialpsykiatri och har varit verksam som chef både på operativ och strategisk nivå inom kommuner. Beatrice har också arbetat med frågor kring jämställdhet och mångkulturalism i dessa frågor.