Amira Akavan

Amira är leg. demenssjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik/gerontologi och nationell föreläsare KUI.

Certifierad utbildare i Nationella Kvalitets Register BPSD och nationell föreläsare. Till vardags arbetar hon som demenskoordinator i Solna stad, där hon bl.a. har varit delaktig i att ta fram samverkansrutiner för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Hon föreläser bland annat om våld inom demenssjukvården samt vardagsstrategier vid demenssjukdom.