Rådgivning inom sociala frågor

Rådgivning inom sociala frågor

Har ni frågeställningar inom till exempel ekonomiskt bistånd, missbruk, insatser till individ- och familj eller funktionsnedsättningar?

Låt oss hjälpa till att reda ut begreppen och bistå med rådgivning och stöd inom området. Vi kan fungera som handläggarstöd, både löpande och i specifika ärenden vid beslutsfattande och överklaganden. Vi utför både längre och kortare uppdrag i frågor som rör exempelvis SoL, LSS, LVM eller LVU.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Rådgivning per telefon och videokonferens
  • Rättsutredningar
  • Hjälp med beslutsstöd och överklaganden
  • Granskning av kommunala riktlinjer och delegationsordningar
  • Råd vid ansökan om insatser och överklaganden av beslut
  • Råd vid ansökan om tillstånd hos socialstyrelsen för enskild verksamhet enligt SoL eller LSS

Kompetensutveckling och fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger rådgivning direkt via mejl.

Rådgivning inom organisation, ledarskap eller kvalitet

Behöver ni stöd i frågor som rör organisation, ledarskap eller kvalitet? Vi har lång erfarenhet av rådgivning till kommunal verksamhet och hjälper gärna till!

Behöver du som chef enskilt ledarstöd eller ett extra bollplank i er ledningsgrupp? Våra rådgivare har mångårig erfarenhet av arbete nära kommuner och andra myndigheter och vi kan skräddarsy lösningar baserat på ert specifika behov.

Exempelvis kan vi hjälpa till med följande:

  • Utveckla er ledningsgrupp verksamhetsfokuserat
  • Organisationsanalys och förslag till handlingsplan
  • Coachande ledarstöd

Vi vet hur vi tillsammans kan göra skillnad. Hör av dig till oss redan idag så berättar vi mer! 

Har ni frågor eller vill boka ett möte med oss?

Kontakta oss gärna för att prata vidare om vad som passar just er.

Telefon 070-600 17 70 eller info@lindbladjurist.se