Föreläsare och experter

Våra föreläsare och rådgivare är framstående specialister inom sina områden. Vi samarbetar med advokater, jurister, psykologer, socionomer eller andra som besitter särskilda kunskaper genom sin mångåriga erfarenhet och kompetens

Katarina Lindblad

Katarina är Socialrättsjurist med särskild inriktning mot allmän och särskild förvaltningsrätt

Annika Sonnenstein

Annika är legitimerad psykolog, idag verksam som egen företagare inom områdena neuropsykiatrisk utredning, personalutbildning och organisationsutveckling.

Lena Rahle Hasselbalch

Lena Rahle Hasselbalch har mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare inom området samtalsmetodik, bemötande och Motiverande samtal (MI).

Beata Terzis

Beata Terzis är leg. psykolog och med dr. disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognition och demens. Har tidigare arbetat som enhetschef vid Minnesmottagning i södra Stockholm.

Christina Björklund

Christina är docent i ekonomisk ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har sedan 2001 forskat på Karolinska Institutet inom områdena arbetsmiljö, ledarskap, mobbning, psykisk ohälsa och produktivitet.

Amira Akavan

Amira är leg. demenssjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik/gerontologi och nationell föreläsare KUI.

Håkan Heglert

Håkan håller föreläsningar, seminarier och workshops inom ledarskap och organisationsutveckling baserat samt arbetar med organisations och kvalitetsutveckling.

Beatrice Nordebrink

Beatrice Nordebrink är en socialrättsjurist med en unik kompetens med två högskoleexamina inom juridik och social omsorg, mångårig erfarenhet som handläggare och chef inom området.

Inga-Lill Felizia

Inga-Lill är socionom, har dubbla magisterutbildningar; i socialt arbete med inriktning ledarskap och utveckling och i praktisk kunskap med fokus på kunskapsutveckling. Inga-Lill har grundläggande psykoterapiutbildning och är utbildad handledare.