Lena Rahle Hasselbalch

Lena Rahle Hasselbalch har mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare inom området samtalsmetodik, bemötande och Motiverande samtal (MI).

Lena är medlem i det internationella MI-utbildarnätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), har både svensk (2009) och internationell MI-lärarexamen (TNT 2011) .

Lena Rahle Hasselbalch är medförfattare till flera böcker såsom Råd för bättre kommunikation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Att mötas i hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, Patientkommunikation i praktiken, Studentlitteratur, samt ett MI-kompendium och har haft konsultuppdrag för SKL och Socialstyrelsen.