Inga-Lill Felizia

Inga-Lill är socionom, har dubbla magisterutbildningar; i socialt arbete med inriktning ledarskap och utveckling och i praktisk kunskap med fokus på kunskapsutveckling. Inga-Lill har grundläggande psykoterapiutbildning och är utbildad handledare.

Inga-Lill driver eget företag som konsult och arbetar med utveckling av professionella grupper, föreläser och utbildar inom social välfärd, organisation och ledarskap, projektledning och handledning.

Inga-Lill har under lång tid varit forsknings- och utvecklingschef inom kommunala verksamheter och har i den funktionen arbetat med såväl grundläggande utbildningar som specialiseringar. Hon har arbetat med uppbyggnaden av Vård- och omsorgscollege på regional och nationell nivå. Inga-Lill har tillsammans med universitet utvecklat en form för s.k. kommundoktorander och arbetat med uppbyggnaden av evidensbaserad praktik inom socialtjänstområdet.

Inga-Lill har bred erfarenhet av social välfärd och har i flera av sina chefsuppdrag startat, byggt upp och utvecklat helt nya verksamheter i nära samverkan med olika aktörer. Inga-Lill har en gedigen kunskap om politiskt styrda organisationer och verkat i ledningsgrupper där fokus har varit strategiskt ledarskap.

Inga-Lill har initierat och genomfört utvecklingsprojekt såväl nationellt som internationellt och har en gedigen erfarenhet av projektorganisation och projektledning.