Utbildning

Välj ditt yrkesområde och välj bland våra utbildningar

Är ni intresserade av våra kurser?

Kontakta oss gärna för att prata vidare om vad som passar just er.
Telefon 070-600 17 70 eller info@lindbladjurist.se

Ledarskap, organisation och kvalitet

Håll dig uppdaterad inom området ledarskap, organisation och kvalitetsarbete.

Tjänstemannens roll inom en politiskt styrd organisation, ledarskap inom kommunalverksamhet samt kvalitetsledningssystem är några exempel på kurser som vi tillhandahåller.

Exempel på kurser som vi tillhandahåller;

 • Tjänstemannens roll inom en politiskt styrd organisation
 • Arbete med kvalitetsledningssystem
 • Juridisk grundkurs för tjänstemän
 • Offentlighet, sekretess och allmän förvaltningsrätt
 • Nya förvaltningslagen och kommunallagen
 • Personuppgiftsbehandling inom kommunen
 • Handläggning enligt förvaltningslagen

Äldreomsorg

Håll dig uppdaterad inom området äldreomsorg. Vi tillhandahåller kurser inom många områden inom äldreomsorgen.

Exempelvis tillhandahåller vi kurser inom

 • Motiverande samtal
 • Arbete med målgruppen dementa
 • Arbetsledning och organisation inom äldreomsorgen
 • Värdegrund
 • Svåra samtal inom äldreomsorgen
 • Juridik inom äldreomsorgen
 • Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet
 • Avgiftshandläggning

Funktionshinder

 • Grundkurs inom LSS
 • Handläggning av personlig assistans
 • Barnhandläggning LSS
 • Gränsdragning inom LSS - IFO
 • Motiverande samtal mot gruppen autism, neuropsykiatriska funktionshinder samt utvecklingsstörning
 • Värdegrundsarbete
 • Svåra samtal
 • Ledarskap och organisation inom funktionshinderområdet

Individ och familj

 • LVU i praktiken
 • Det svåra samtalet
 • Ledarskap och organisation
 • Barnperspektivet

Missbruk

 • Handläggning av missbruksärenden
 • LVM – kurs inom praktisk handläggning
 • Motiverande samtal
 • Ledarskap och organisation inom missbruksområdet
 • Handläggning och dokumentation