Legitimerad psykolog

Annika är legitimerad psykolog, idag verksam som egen företagare inom områdena neuropsykiatrisk utredning, personalutbildning och organisationsutveckling. Hon har många års erfarenhet av psykoterapi, utredning och metodutveckling inom beroendevården och psykiatrin. Hon har arbetat som chef och psykolog vid Ersta diakonis sjukvårdsmottagning för hemlösa i Stockholm.

Annika är en erfaren föreläsare som kontinuerligt utbildar personal inom bl a psykiatrin, socialtjänsten, tandvården och skolan i ämnen som rör diagnostik, bemötande och samtalsmetodik. Hon håller även i workshops inriktade på teambuilding för olika personalgrupper och arbetsplatser. Hennes pedagogiska stil bygger på att lärande ska vara medryckande, inspirerande och roligt. Föreläsningar varvas med filmklipp, praktiska demonstrationer, diskussioner och tillämpningsövningar.