Katarina Lindblad

Katarina är Socialrättsjurist med särskild inriktning mot allmän och särskild förvaltningsrätt

Katarina är VD för Lindblad Juristbyrå AB sedan 2008. Katarina är jurist med särskild inriktning mot allmän och särskild förvaltningsrätt och då främst inom områdena LSS, SoL, LVU, LVM, förvaltningsrätt och kommunalrätt. Katarina tillhandahåller rådgivning och utbildning inom socialrättens område. Katarina har vidare varit verksam som chef och handläggare inom socialtjänsten.