Håkan Heglert

Senior Konsult med inriktning organisation och förvaltning.

Håkan har stor erfarenhet av att arbeta med ledarskap och organisation på strategisk nivå. Sedan 1997 har han haft ledande befattningar inom olika intresseorganisationer. Sedan 1991 har han haft ledande politiska uppdrag inom kommunsektorn, senast som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Håkan har goda kunskaper om kommunal organisation och har djupa insikter i hur viktigt samspelet mellan tjänstepersoner och politiker är för att nå framgång. Han kan tydligt beskriva förutsättningar och utmaningar att arbeta både som medarbetare och chef i en politiskt styrd organisation.

Håkan har mångårig erfarenhet att leda medarbetare samt att arbeta med strategiska frågor i en ledningsgrupp. Han har arbetat med projektledning, förändrings- och processarbete. Tonvikten har legat på styrnings- och ledningsfrågor. Som personalchef har han också förvärvat stor erfarenhet av att handleda och coacha medarbetare i olika situationer. Det har handlat om allt från att hantera arbetsrättsliga frågor till ”svåra samtal” med enskilda medarbetare.

Håkan håller föreläsningar, seminarier och workshops inom ledarskap och organisationsutveckling baserat samt arbetar med organisations och kvalitetsutveckling.