Christina Björklund

Christina är docent i ekonomisk ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har sedan 2001 forskat på Karolinska Institutet inom områdena arbetsmiljö, ledarskap, mobbning, psykisk ohälsa och produktivitet.

De senaste forskningsprojekten har handlat om mobbade chefer samt unga chefer. Under åren inom akademin har Christina undervisat och varit kursansvarig för flertalet kurser på olika lärosäten så som tex Handelshögskolan, KTH, KI etc. Christina har parallellt med forskningen arbetat som egen konsult med strategisk arbetsmiljö och hälsoarbete, organisationsutveckling, ledningsgruppsutveckling, ledarskapsutveckling och grupputveckling inom såväl privat, kommunal och statlig verksamhet.

Christina har gedigen erfarenhet inom ledarskapsutveckling eftersom hon under 6 år ansvarat för ledarskapsutveckling på Karolinska Institutet där så väl akademiska som chefer för administrativ/ teknisk personal ingått. Hon har även varit delaktig i att utveckla samt deltagit i ledarskapsprogram för akademiska chefer/ledare på universiteten i Stockholmsregionen (KI, KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola).

Christina är en erfaren och efterfrågad föreläsare och har haft många workshops och större ledarskapsprogram för olika typer av organisationer utanför högskolevärlden i ämnen såsom t.ex. feedback, coaching, kommunikation, självinsikt, konflikthantering m.m. Christina är licentierad i olika instrument, GDQ- (Group development questionnaire) ett instrument för grupputveckling utvecklad av Susan Wheelan, Handledare UL utbildad på Försvarshögskolan, OBM (Organizational behavior management) steg 3 (motsvarar specialistutbildning på psykologprogrammet, rekryteringsinstrument UPP-testet, personlighetstest NEO PI-R samt FARAX ett 360 ledarutvecklingstest.