Grundläggande handläggning av personlig assistans ärenden - 15 oktober eller 27 november

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill ha en grundläggande genomgång av den personliga assistansen och som nyligen har börjat handlägga personlig assistans eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna. Målet med kursen är att du efter kursen ska känna dig säker och trygg i den grundläggande handläggningen.

Genomgången sker steg för steg med utrymme för reflektion och frågor. Du kommer att få kursmaterial med de viktigaste domarna samt checklistor att använda och applicera direkt i handläggningen. Mycket av tiden kommer att läggas på bedömningen av de grundläggande behoven och övriga behov samt hur en assistansutredning kan skrivas med tips och förslag på motiveringar och upplägg.

Tid och plats

15 oktober kl. 09.00-15.00 eller
27 november kl. 09.00-15.00
Webbutbildning

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 oktober för kursdagen den 15 oktober och 20 november för kursdagen den 27 november. Anmälan görs på hemsidan www.lindbladjurist.se. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. 

Bekräftelse skickas senast dagen efter anmälan.

Avgift

2 600 kr ex moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt.

Programpunkter


  • Grundlig genomgång, steg för steg, av de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS; andning, personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunikation samt ingående kunskaper.
  • Grundlig genomgång av andra personliga behov så som väntetid, hjälpbehov utanför hemmet, personlig assistans i väntan på försäkringskassans bedömning.
  • Fördelningen mellan försäkringskassan och kommunen. Hur stort hjälpbehov behöver den enskilde komma upp i för att det grundläggande behovet ska vara uppfyllt hos kommunen?
  • Presentation av checklistor.
  • Diskussion och tips på hur en utredning kan läggas upp och skrivas.

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjuristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink, Lindblad Juristbyrå AB. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurister, handläggare och chefer.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon: 070-600 17 70 eller
e-post: info@lindbladjurist.se.

Kursanmälan

2 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt.