Grundläggande handläggning av LSS ärenden - 14 oktober eller 26 november

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen. Dagen efter följer vi upp med grundläggande kurs i personlig assistans, (separat anmälan).

Tid och plats

14 oktober kl. 09.00-15.00 eller
26 november 09.00-15.00
Webbutbildning

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 oktober för kursdagen den 14 oktober och 18 november för kursdagen den 26 november. Anmälan görs på hemsidan www.lindbladjurist.se. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. 

Bekräftelse skickas senast dagen efter anmälan.

Avgift

2 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt. 

Programpunkter


  • Lagens mål och syfte.
  • Kommunens ansvar.
  • Personkretsarna .
  • Goda levnadsvillkor, vad framkommer av praxis?
  • Barnperspektivet. 
  • Insatserna enligt 9 § LSS.
  • Förhandsbedömning och flytt till annan kommun.
  • Genomgång kring översynen SOU 2018:88 .

 

Kursen riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen. Dagen efter följer vi upp med grundläggande kurs i personlig assistans, se separat anmälan.

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjuristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink, Lindblad Juristbyrå AB. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurister, handläggare och chefer.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon: 070-600 17 70 eller
e-post: info@lindbladjurist.se.

Kursanmälan

2 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt.