Framtidens äldreomsorg - 22 september och 3 december

En webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom äldreomsorgen.

Under dagen kommer vi presentera de senaste nyheterna kring översynen av socialtjänstlagen, men även andra viktiga utredningar inom området. 

Kursen kommer även att innehålla en grundlig genomgång av de senaste avgörandena från domstolarna som berör området äldreomsorg så som hemtjänst, ledsagarservice, särskilt boende kontaktperson samt dagverksamhet. Vi kommer att diskutera och analysera avgörandena så du känner dig säker på hur de kan appliceras i det dagliga arbetet. Var ligger ribban för skälig levnadsnivå?

En genomgång av senaste JO-avgörandena som berör förvaltningslagen och handläggnings processen.

Dagen kommer även innehålla en genomgång av ansvaret mellan olika huvudmän och kommunens yttersta ansvar, lex Maja, förenklad biståndshandläggning, biståndsbedömt trygghetsboende samt sekretessfrågor inom området.

Tid och plats

22 september kl. 09.00-15.00 eller
3 december 09.00-15.00
Webbutbildning

Anmälan

Anmäl dig senast den 17 september för kursdagen den 22 september och 27 november för kursdagen den 3 december. Anmälan görs på hemsidan www.lindbladjurist.se. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. 

Bekräftelse skickas senast dagen efter anmälan per mail.

Avgift

2 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt. 

Programpunkter


  • Genomgång av delbetänkandet SOU 2018:32 gällande översynen av SoL samt regeringens kvalitetsplan, Skr 2017/18:280, om framtidens äldreomsorg och dess utmaningar.
  • Genomgång av rättspraxis så som hemtjänst, ledsagning, kontaktperson och särskilt boende. Var ligger skälig levnadsnivå?
  • Hur hanterar vi personer som tackar nej till insatser, men som vi ser far illa? Genomgång av anhörigbehörighet samt framtidsfullmakt.
  • Kommunens yttersta ansvar, egenvård och andra huvudmäns ansvar.
  • Hur hanterar vi ansökningar om specifik adress på särskilt boende?
  • Hur hanterar vi en ansökan om tid för hemtjänstinsatser?
  • Analys av senaste JO-besluten kopplade till handläggningsprocessen.
  • Sekretessfrågor som är kopplade till äldreomsorgen.
  • Bestämmelserna om förenklad biståndshandläggning, trygghetsboende och lex Maja.
  • Deltagarnas egna frågor med svar och diskussion.

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjuristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink, Lindblad Juristbyrå AB. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurister, handläggare och chefer.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon: 070-600 17 70 eller
e-post: info@lindbladjurist.se.

Kursanmälan

2 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt.