Lindblad Juristbyrå AB
Lindblad Juristbyrå grundades 2008 av jurist Katarina Lindblad och företaget tillhandahåller främst föreläsnings- och utbildningsverksamhet inom områdena social- och förvaltningsrätt.
 
Våra föreläsningar är uppskattade och efterfrågade då de bygger på en grund där både juridik och socialt arbete vävs ihop och integreras.
 
Vi fokuserar endast på de ämnesområden vi är experter inom och vänder oss enbart till kommuner och enskilda utförare inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Vi tillhandahåller inte juridisk konsultation till privatpersoner.

Uppdaterad 2019-04-02